08:30 Dørene åpnes
Tidspunkt Klasse Ant. Par Danser
10:30 Swing - Presentasjonsrunder
2 min Voksen 2 Trio
5 min Voksen A 3 Boogie Woogie Slow
2 min Senior 2 B 2 Bugg
2 min Voksen B 1 Bugg
2 min Senior 1 A 1 Bugg
2 min Voksen B 2 Folkeswing
2 min Senior 1 A 2 Folkeswing
2 min Voksen A 3 Folkeswing
Barn 1 3 Folkeswing
10:50 Standard - Presentasjonsrunder
6 min Førstegangsstartende u/o 11 år -std/latin 1+1 V,Q,S,C
4 min Barn I C 7 V,Q
6 min Barn I B og I A 3+1 V,T,S,Q
4 min Barn II, Rekr. 5 V,Q
5 min Junior I, Junior II, Ungdom Rekr., Barn II Konk. 6+1+1+1 V,T,Q
6 min Junior I, Ungdom, Voksen Konk. 3+1+1 V,T,S,Q
8 min Junior I, Ungdom, Voksen Elite 1+2+1 V,T,W,S,Q
11:30 Swing - Presentasjonsrunder
2 min Voksen C 2 Boogie Woogie
2 min Senior 1 Boogie Woogie
4 min Junior 3 Boogie Woogie
4 min Voksen A 3 Boogie Woogie Fast
12:00 Åpningssermoni med Innmarsj
12:15 Standard - Finaler
8 min Førstegangsstartende u og o 11 år -std/latin 1+1 V,Q,S,C
5 min Barn I C 3 V,Q
5 min Barn I C 2 V,Q
5 min Barn I C 2 V,Q
6 min Barn I B 3 V,T,Q
8 min Barn I A 1 V,T,S,Q
5 min Barn II, Rekr. 5 V,Q
6 min Junior I Rekr. 6 V,T,Q
6 min Junior II Rekr., Ungdom Rekr., Barn II Konk. 1+1+1 V,T,Q
8 min Junior I Konk. 3 V,T,S,Q
8 min Ungdom Konk., Voksen Konk. 1+1 V,T,S,Q
10 min Junior I Elite, Ungdom Elite, Voksen Elite 1+2+1 V,T,W,S,Q
13:30 Swing - Finaler
4 min Senior 1 A 2 Folkeswing slow
4 min Senior 1 A 2 Folkeswing fast
2 min Voksen B 2 Folkeswing
2 min Barn 1 3 Folkeswing
6 min Voksen A 3 Folkeswing slow
6 min Voksen A 3 Folkeswing fast
15 min Premieutdeling førstegangsstartende og folkeswing barn 1
Voksen 1 Trio Show
14:00 Latin - Presentasjonsrunder
4 min Barn I C 7 S,C
6 min Barn I B og I A 3+1 S,C,R,J
4 min Barn II Rekr. 5 S,C
5 min Junior I, Junior II, Ungdom Rekr., Barn II Konk. 6+1+1+1 S,C,J
6 min Junior I, Ungdom, Voksen Konk. 3+2+1 S,C,R,J
8 min Junior I, Ungdom, Voksen Elite 1+1+1 S,C,R,P,J
15:00 Swing - Finaler
4 min Voksen 2 Trio
2 min Senior 2 B 2 Bugg
2 min Voksen B 1 Bugg
2 min Senior 1 A 1 Bugg
2 min Senior 1 A 1 Boogie Woogie Slow
6 min Voksen 3 Boogie Woogie Slow
16:00 Latin - Finaler
5 min Barn I C 3 S,C
5 min Barn I C 2 S,C
5 min Barn I C 2 S,C
6 min Barn I B 3 S,C,J
8 min Barn I A 1 S,C,R,J
5 min Barn II, Rekr. 5 S,C
6 min Junior I Rekr. 6 S,C,J
6 min Junior II Rekr., Ungdom Rekr., Barn II Konk. 1+1+1 S,C,J
8 min Junior I Konk. 3 S,C,R,J
8 min Ungdom Konk., Voksen Konk. 2+1 S,C,R,J
10 min Junior I Elite, Ungdom Elite, Voksen Elite 1+1+1 S,C,R,P,J
17:15 Swing - Finaler
2 min Voksen C 2 Boogie Woogie
2 min Senior 1 Boogie Woogie Fast
6 min Junior 3 Boogie Woogie
6 min Voksen A 3 Boogie Woogie Fast
17:45 Jack and Jill Konkurranse
Premieutdeling