Påmelding

Påmelding

All påmelding skjer via deltager.no.

SWING: https://medlem.deltager.no/dansing/go_foten_dance_open_swing

SALSA: https://medlem.deltager.no/dansing/gofotn_dance_open_salsa

SPORTSDANS: https://medlem.deltager.no/dansing/dance_sportsdans

Påmeldingsfristen er satt til 20. februar. Påmeldingsavgift betales inn samtidig med påmelding. Ved ikke registrert innbetaling vil ikke påmeldingen bli tatt til følge.

Startkontingent swingdansene:                                

Kr. 300,- pr pers for første gren                               

 "   200,- pr pers for tilleggsgrener                             

 "   550,- pr innslag for show                                      

 "   50,- pr pers/gren for Jack&Jill fredag

Startkontingent sportsdans:

Kr 300,- pr par for første gren

 "  400,- pr par for 2 grener

 "  450,- pr par for 3 grener

NB! Startkontingenten betales samtidig med påmelding!

Klasseinndeling

Barn 1: >10 år
Barn 2: 11 til 12 år
Junior: 13 til 17 år
Voksen: 18 år eller mer
Senior 1: 40 – den yngste må være fylt 35
Senior 2: 50 – den yngste må være fylt 40Reglement

Konkurransen følger gjeldende reglement for ND. Reglene finner du her.

Forsikring
Danserne må selv sørge for å tegne nødvendige forsikringer. Dette gjøres kollektivt i klubben, eller på danseskolen. Teknisk arrangør står ikke ansvarlig for eventuelle uhell eller skader.


Lisenser

Nytt for 2016 er at hver gren har en egen konkurranselisens. Dette betyr at utøveren må ta ut konkurranselisens i den grenen man konkurrerer mest i. Denne er dog gyldig i alle grener. Så hvis du konkurrerer i f.eks. Freestyle/Discojazz, så kan du og konkurrere i swing med den samme konkurranselisensen som du har i Freestyle/Discojazz. Samt fra 01.01.2016 er det obligatorisk med grunnlisens for alle aktive utøvere. Man trenger ikke å ta ut grunnlisens i tillegg til konkurranselisens. Grunnlisens er for de som ikke tar ut en konkurranselisens.

Følgende hovedlisensperioder er opprettet for 2016:

  • Konkurranselisens Sportsdans & CWDCL 2016
  • Konkurranselisens Sportsdrill 2016
  • Konkurranselisens Streetdance 2016
  • Konkurranselisens Freestyle/Discojazz og Performing Arts 2016
  • Konkurranselisens Swing, Salsa & Rock'n Roll 2016
  • Grunnlisens 2016
  • Trener- og dommerlisens 2016

Frister:
Konkurranselisens: kontinuerlig, men i god tid før konkurranser.
Engangslisens: På selve konkurransen
Grunnlisens: 31.03.2016 
Dommerlisens: I god tid før man skal dømme (siste frist er 29.februar 2016)
Trenerlisens: Når du vil for å kunne benytte deg av fordelene